Om oss

Fra Sagbruk til Moderne Trelastproduksjon
Opprinnelig startet på Garsvik-gården, hvor vårt første sagbruk ble bygget, ble trelasten transportert til kunder i Oslo og Lillestrøm med både bil og jernbane – ved hjelp av det lokale toget Tertitten.
I 1960 ekspanderte vi med et nytt sagbruk og høvleri på Løken, noe som førte til videreforedling av trelast og flytting av vårt hovedkontor.

 

Videre Vekst og Utvikling
1972 markerer året hvor Alberts seks sønner omformet virksomheten til et aksjeselskap, et betydelig skritt i å formalisere vår virksomhetsdrift.

Gjennom årene har vi fortsatt å vokse:

I 1984 kjøpte vi en bygning i Løken for høvlerioperasjoner.
I 1994 utvidet vi med et sagbruk på Årnes, som var i drift fram til 2004. Nå utvikles dette området til 210 boenheter.
Sagbruket på Løken ble erstattet av 48 leiligheter etter nedleggelse i 2000.
Hemnes Sag ble en del av vår portefølje i 2000 og forble i drift til 2016.

 

Dagens Drift
I dag produserer vi C24 konstruksjonsvirke, lekter, kledning, og underpanel. Vårt spesialiserte høvleri på Løken håndterer hovedsakelig furu for impregnering.

Våre kunder, lokalisert primært på Østlandet, nyter godt av kvalitetsprodukter levert med erfaring og presisjon som bare generasjoner med trelastproduksjon kan tilby.

Kontakt Oss